BICARA KATA

Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Syukur Alhamdulillah dengan limpah kurniaNya, saya dapat berkongsi sedikit pengetahuan berkaitan kejuruteraan kimpalan. Matlamatnya adalah untuk memupuk minat dan kecenderungan anak-anak pelajar di Kolej Vokasional, SMT/V, Politeknik, Kolej Komuniti, Institut Latihan kemahiran dan pelajar universiti menjadikan bidang kejuruteraan kimpalan sebagai profesion dimasa hadapan. Saya mengambil inisiatif ini memandangkan kesukaran mendapat bahan rujukan berkaitan kejuruteraan kimpalan dalam bahasa Malaysia. Mudahan Sedikit sumbangan ini dapat membantu anda memperoleh pengetahuan, mengetahui dan memahami fakta, konsep/prinsip, terminologi, proses dan prosedur kimpalan. Saya juga mengalu-alukan sumbangan artikel berkaitan serta komen dan ulasan yang membina bagi meningkatkan kualiti artikel yang ditulis di Blog ini.
Terima kasih
chekguzaidi

Wednesday, May 18, 2011

Anda diktiraf sebagai Pakar Industri Negara (PIN)

Definisi
Pakar Industri Negara (PIN) adalah merupakan pekerja mahir yang mempunyai pengalaman berkerja di industri ATAU  pengajar kemahiran yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang yang diceburi serta minat mendalam dalam pembangunan tenaga mahir negara.  PIN dibahagikan kepada dua kategori iaitu;
Pakar Industri (PIND)
Individu yang terlibat secara langsung dengan pelbagai sektor industri seperti di
Lampiran A
Pakar Pengajar (PAJAR)
Individu yang terlibat secara langsung dengan pengajaran berasaskan kemahiran seperti di Lampiran A

Lampiran  A
 • Electrical and Electronic, Telecommunication & Broadcasting Industry  (EE01-00)
 • Teknologi Maklumat dan Komunikasi  (T02-00)
 • Machinery & Manufacturing (MC03-00)
 • Mechanical & Electrical Service And Maintenance  (ME04-00)
 • Transportation  (TP05-00)
 • Material  (MT06-00)
 • Packaging  (PG07-00)
 • Chemical  (CM09-00)
 • Medical and Pharmaceuticals  (MP10-00)
 • Hospitality and Tourism  (HT11-00)
 • Souvenir & Small Enterprise  (SS12-00)
 • Building & Construction  (BC-13-00)
 • Landscaping & Environmental  (LE14-00)
 • Interior Decor  (D15-00)
 • Business Management  (BM16-00)
 • Textile & Apparel  (TA17-00)
 • Agriculture & Agrobased  (AF18-00)
 • Resource Based  (RB19-00)
 • Biotechnology (Biotech)  (BT20-00)
 • Educations & Training Services  (ET21-00)
 • Others  (OT22-00)
Personel yang telah diperakui sebagai PIN bagi kategori Pakar Industri (PIND) layak menerima kad MySkills dan kelayakan Kekompetenan (KK) Gred 1 secara automatik.
Syarat-syarat untuk memperakukan sebagai PIN adalah seperti berikut;
Pakar Industri
Syarat utama
 • Warganegara Malaysia
 • Pengamal dalam Bidang / sektor kemahiran ≥ 10 tahun. Rujuk Lampiran A
Mesti memenuhi salah satu dari kelayakan di bawah
 • Terlibat menghasilkan rekaan produk
 • Pakar rujuk yang diperkaui majikan
 • Memiliki minimum kelayakan kekompetenan (KK) Gred 2 dari JPK
 • Mendapat pengiktirafan dari badan-badan  profesional yang diktiraf  seperti BEM, IEM, MMC, PAM,ACCA dll
 • Memenangi pertandingan kemahiran / rekacipta peringkat kebangsaan atau antarabangsa.
Gambar foto: Individu yang terlibat  menghasilkan rekaan 
diktiraf sebagai Pakar Industri
Pakar Pengajar (PAJAR)
Syarat Utama
 • Warganegara Malaysia
 • Mengajar dalam bidang kemahiran diktiraf JPK ≥ 10 tahun. Rujuk Lampiran A
 • Pengalaman bekerja di industri minimum 1 tahun atau latihan industri minimum 6 bulan.
Mesti memenuhi salah satu dari kelayakan di bawah
 • Mendapat pengiktirafan dari badan-badan  profesional yang diktiraf  seperti BEM, IEM, MMC, PAM,ACCA dll
 • Memenangi pertandingan kemahiran / rekacipta peringkat kebangsaan atau antarabangsa.
 • Kelayakan Kemahiran sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia SKM Tahap 3 dalam bidang berkenaan.
Gambar foto: Guru Kemahiran di SM Vokasional di iktiraf 
sebagai PAJAR
Kad MySkills
Kad MySkills merupakan sebagai kad identiti yang dikeluarkan oleh JPK kepada Personel Lantikan JPK/Pusat Bertauliah untuk menyimpan rekod peribadi, kelayakan kemahiran (SKM/DKM/DLKM).  Kelayakan kekompetenan (KK) dan pengelibatan dalam Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia.  Pemegang kad MySkill ini hanya diberikan kepada personel yang telah berdaftar dan telah diperakukan sebagai PAKAR INDUSTRI NEGARA (PIN) iaitu;
 • Pakar Industri (PIND)
 • Pakar Pengajar (PAJAR)
 • Personel Lantikan JPK (PPL, PP, PPT, dll). atau
 • Pemegang kelayakan kekompetenan (KK) -Industri.
Prosedur Permohonan Pakar Industri Negara (PIN)
 • Semua permohonan PIN adalah secara online melalui laman sesawang www.ejpk.gov.my. atau pautan dari laman sesawang www.dsd.gov.my
 • Pemohon perlu membuat pengesahan bahwa setiap butiran maklumat yang diisi adalah butiran benar.  Sekiranya butiran yang diberikan adalah palsu , maka pihak JPK berhak menolak permohonan tersebut.
 • Sebarang permohonan perlu mendapat kelulusan daripada ketua jabatan atau majikan tempat pemohon berkhidmat.
 • Borang maklumat yang diisi secara online perlu dicetak dan di hantar bersama-sama dengan dokumen sokongan (Salinan Kelayakan Akademik & Kemahiran, Kursus-kursus berkaitan, pengesahan pengalaman kerja oleh majikan terdahulu & sekarang dalam bidang berkaiutan kepada pihak JPK. 
Permohonan yang lengkap beserta salinan dokumen sokongan hendaklah dihantar kepada:

Pengarah
Bahagian Pembangunan  Kepakaran
Jabatan Pembangunan Kemahiran.
Lot 4803, suite 0-10,
Bangunan CBD Perdana,
off Persiaran Flora,
63000 Cyberjaya, Selangor
(up: Unit Direktori Pakar Industri Negara)

Tel  : 03-8321 4700 / 4771 / 4772 / 4773 / 4774.
Fax : 03-83214868


Sumber : Jabatan Pembangunan Kemahiran

No comments: